Atsidarom konsolę naudojant f12


PDL skaičiavimas

Sukuriam duotą funkciją, tarkim function kazkas(x, y){ return -5 * Math.pow(y, 2) + Math.sin(x) * 0.2 + 2; } Ir tuomet galim skaičiuoti naudojantis arba Oilerio arba Rungės ir Kutos metodais
Funkcijų paremtrai: Δx, x0, y0, funktorius(x, y) euler(0.1, 0, 0, kazkas)//grąžins 0.2 runge(0.1, 0, 0, kazkas)//grąžins 0.1945...

Integravimas

Integruot galima arba I tipo arba II tipo integralus
Funkcijų parametrai: taškų kiekis, funktorius function vienas(x){ return Math.cos(x)+3; } integral1(2, vienas);//grąžins 7.6758... function du(x, y){ return 0.1*x*x + 0.2*Math.cos(4*x*y)+2; } integral2(2, du);//grąžins 8.3215...